Hoe bouw je een bomschuit? is voor mensen binnen Katwijk te koop bij The Readshop, Het Baken, Primera, Valutahuis, Katwijks Museum, VVV en Schuitemaker Vis.
Het boek is voor mensen buiten Katwijk te bestellen door een mail te sturen naar mail@bertvandermeij.nl met een vermelding van het aantal verlangde exemplaren, naam en adres + vervolgens € 20,- over te maken op NL64INGB0004759434 tnv BERTVANDERMEIJ onder vemelding van 'Hoe bouw je een bomschuit?' + zelfde naam en adres waar het boek naartoe gestuurd kan worden.
Back to Top